Torsdag den 3 januari kl 11.00 – 11.45 har vi lagt in ett cirkelpass på Power Plate!

Gå in och boka din plats redan nu!